Fundację tworzą doświadczeni pedagodzy, nauczyciele, animatorzy kultury i specjaliści od pozyskiwania funduszy,

po prostu pasjonaci.

 

Hanna Łobza


Doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy w ODN, nauczyciel bibliotekarz w SP34, prezes Fundacji Pomysł na Życie, doświadczony pedagog. Ekspert od czytelnictwa i projektów edukacyjnych. Wykwalifikowana biblioterapeutka. Autorka licznych projektów edukacyjnych, scenariuszy, opracowań o tematyce szeroko związanej z czytelnictwem dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz materiałów metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy. Poprzez warsztaty towarzyszące książce promuje czytanie przez doświadczanie. Prowadzi kursy doskonalące dla dorosłych z zakresu promocji czytelnictwa, biblioterapii, pisania projektów edukacyjnych oraz kwalifikacyjne i podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa. Współpracuje z licznymi wydawnictwami książek dla dzieci, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

 


Małgorzata Graczyk - Cerba  


Zajmuje się projektami od 2004r.; pozyskuje fundusze na  projekty informacyjne, edukacyjne i promocyjne skierowane do wybranych grup odbiorców.
Koordynuje i współpracuje przy projektach z MIiR, MEN, instytucjami w regionach oraz NGO. Autorka publikacji i poradników o tematyce związanej z UE min.: Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach Unii Europejskiej: informator dla wielkopolskich przedsiębiorców.

 


Natalia Dobrzycka


Polonistka, nauczyciel bibliotekarz, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu. Wiceprezes Fundacji Pomysł na Życie. Specjalistka od promowania czytelnictwa wśród uczniów i młodzieży, inspirowania do rozbudzania zainteresowań i talentów. Autorka i współautorka licznych projektów edukacyjnych. Moderator licznych spotkań czytelniczych dla dzieci i młodzieży.
Swoim uczniom czyta książki – jak pokazuje praktyka, jest to jedna z najskuteczniejszych metod promocji czytelnictwa. Interesuje ją indywidualne podejście do ucznia. Na lekcjach języka polskiego stosuje techniki parateatralne. Stara się zainspirować młodzież do czytania poezji.
Ma duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych: Kółko teatralne, Kółko dziennikarskie, Zajęcia wyrównawcze. Prywatnie czyta książki (więcej tych dla dzieci); lubi wędrówki (dalekie i bliskie); praca z dziećmi daje jej satysfakcję.

 

Magdalena Kozłowska


Polonistka i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu. Ekspert do spraw czytelnictwa, animator kultury, specjalista do spraw wolontariatu i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autorka i współautorka projektów edukacyjnych. Od wielu lat w niekonwencjonalny sposób organizuje zajęcia dla uczniów, inspirując ich i motywując do aktywności. Promuje nie tylko czytanie, ale również postawy patriotyczne i prospołeczne. Ma duże osiągnięcia w pracy z wolontariuszami, prowadząc Klub humanitarny, współpracując z osobami niepełnosprawnymi, organizując czas wolny dzieciom i młodzieży.

 


Barbara Krysińska


Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu, wykwalifikowana animatorka kultury. Od wielu lat z pasją pracuje z dziećmi w różnym wieku. Ukończyła kurs instruktora aerobiku oraz pracownika kulturalno - oświatowego ze specjalnością taniec. Swoje zainteresowania związane z twórczą działalnością, plastyką, literaturą i muzyką wykorzystuje w pracy z uczniami, by w atrakcyjny sposób, jak najpełniej rozwijać osobowość młodych ludzi. Prowadzi zajęcia tak, by nauka stawała się dla nich także przyjemnością i zabawą. Ze swoimi uczniami bierze udział w różnych przedsięwzięciach, podczas których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.

 


Karolina Piszczek


Nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu, doświadczony pedagog, specjalistka od przedmiotów przyrodniczych. Prowadzi Szkolny Klub Humanitarny motywując dzieci do pracy wolontarystycznej. Autorka i współautorka licznych projektów edukacyjnych. Aktywistka i społecznik. Z zainteresowania miłośnik zwierząt, pasjonatka jazdy konnej.

 


Danuta Jagiełło


Nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu, doświadczony pedagog, specjalistka od geografii. Prowadzi Szkolny Klub Humanitarny motywując dzieci do pracy wolontarystycznej. Autorka i współautorka licznych projektów edukacyjnych. Swoje zainteresowania talenty plastyczne wykorzystuje w pracy z dziećmi ucząc je sztuki dekoracji, wyrabia poczucie smaku i estetyki. Pracuje na rzecz niepełnosprawnych, organizuje liczne kiermasze i warsztaty.

 

Grażyna Wodała


Doradca metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy w ODN oraz doradca zawodowy (studia podyplomowe), nauczyciel bibliotekarz w LO nr 5 w Poznaniu, doświadczony pedagog. Specjalistka w dziedzinie profesjonalnego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Z pasją organizuje zajęcia pozalekcyjnych dla młodzieży, nakierowane na rozwijanie zainteresowań i talentów, aby przygotować ich do poruszania się w świecie historii, literatury, kultury i informacji. Aktywistka i społecznik. Współpracuje z instytucjami i organizacjami oświatowymi i pozarządowym , poznańskimi mediami oraz instytucjami, firmami, przedsiębiorstwami i organizacjami.
Prowadzi kursy dla dorosłych z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnej, promocji i organizacji pracy w bibliotece szkolnej oraz kwalifikacyjne i podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa.

 sowa

Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693

 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

 
Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

 

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693


 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

realizacja Paint Studio