Celem Fundacji jest rozwijanie zainteresowań i wspieranie talentów, budowanie więzi międzyludzkich i społecznych, aktywizacja społeczności lokalnej oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego wśród ludzi w każdym wieku przede wszystkim poprzez promowanie czytania i czytelnictwa. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. wspieranie inicjatyw przedstawiających czytanie jako wartość kształtującą wewnętrzny świat każdego człowieka, pomagającą formować system wartości, wyzwalającą marzenia, pomagającą poznawać świat;
 2. inicjowanie programów kreujących modę na czytanie;
 3. wspieranie i promowanie związków czytelnictwa z szeroko pojętą kulturą
  i sztuką;
 4. inicjowanie programów edukacyjnych i wychowawczych zw. z  książką, kulturą i sztuką;
 5. działania związane z terapią przy pomocy książki, czytania i działań zw. 
  z kulturą i sztuką;
 6. wspieranie i promowanie talentów literackich, poetyckich, recytatorskich, teatralnych i dziennikarskich,
 7. rozbudzanie patriotyzmu, wzbogacanie wiedzy o Polsce, w szczególności 
  o Wielkopolsce i o świecie;
 8. działania zmierzające do ograniczania negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów na dzieci i młodzież oraz propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej oraz  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - w obszarze działania Fundacji;
 9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – odwrócenie uwagi od ryzykownych zachowań - w obszarze działania Fundacji
 10. inicjowanie działalności na rzecz budowania relacji i więzi międzyludzkich (w tym na rzecz rodziny) i międzykulturowych w zakresie obszaru działania Fundacji;
 11. inicjowanie aktywizujących programów na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie zróżnicowanych form działań na rzecz integracji międzypokoleniowej w zakresie celów działania Fundacji;
 12. podejmowanie przedsięwzięć  dla osób zagrożonych marginalizacją 
  i wykluczeniem społecznym w zakresie celów działania Fundacji;
 13. promocję książek, pisarzy, wydawnictw;
 14. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz własnych programów edukacyjnych;
 15. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans w dostępie do edukacji - w obszarze działania Fundacji;
 16. promocję idei i organizacji wolontariatu;
 17. organizowanie, prowadzenie również finansowanie, autorskich
  i społecznych akcji, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, szkoleń oraz innych form przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń;
 18. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi 
  i instytucjami państwowymi, z mediami, władzami państwowymi
  i lokalnymi, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, opiekuńczymi
  w zakresie opisanym w statucie;
 19. prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjnejw tym, w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
 20. wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
 21. organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
 22. pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych, w szczególności pomoc organizacyjną, edukacyjną, wychowawczą i charytatywną.

 sowa

Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693

 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

 
Fundacja Pomysł na Życie

Tel. 507 85 10 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Kościańska 25

60-112 Poznań

 

Inne dane Fundacji

KRS  0000378088

NIP 7792403319

Konto 51 1750 0012 0000 0000 3530 3693


 
Napisz wiadomość
E-mail 
Imię 
Temat 
Treść 
    

 

realizacja Paint Studio